Snack Bar Cal Ramon

Carrer Berga, 2
93 824 50 08

Mail: casalacaseta@gmail.com

Dilluns a dijous de 8h a 17h Divendres a Diumenge de 8h a 20h

Dimecres tancat

Menú diari a 9,30€

Entrepans i plats combinats